İş Dünyası Plastik Girişimi bünyesinde 43 şirketin verdiği taahhütlerde yaklaşık 76.443 tonluk azaltım ile %173 oranında bir başarıya erişildi

marka TÜSİAD