Gavende Konseri
28.02.2017

Bilişim Zirvesi Etkinlik - Kamuda BT Yönetişimi ve Endüstri 4.0, Ankara
28.02.2017