Haberler / Tarih Vakfı Basın Bültenleri
Bültenler
Arşiv
Etkinlikler
< Geri Dön
21.02.2017

Bültene ait dosyalar

VANGELIS KECHRIOTIS PERŞEMBE KONUŞMALARI
 
Taam, Şölen, Oruç ve Bizanslı Öteki
Konuşmacı: Dr. Buket Kitapçı Bayrı
 
İnsan hayatının merkezindeki yeri ve çeşitliliği nedeniyle gıda kültürün ifadesi, aktarımı ve toplumsal kimlik oluşumunda çok önemli bir yer tutar. Bu sunumda 11. Ve 12. yüzyılda yaşamış Danişmendliler Beyliği'nin kurucusu Melik Ahmed Danişmend'in efsanevi hayatının anlatıldığı; 13. Ve 14. yüzyıllarda yazıya geçirilmiş Danişmendname'deki gıda, beraber yemek yeme ve oruç ile ilgili kısımlar, Bizans ve Türk-Müslüman yemek ve oruç pratikleri çerçevesinde tartışılacak ve gıda ve yemek pratiklerinin “biz” ve “öteki”yi belirlemekteki rolü üzerinde durulacak.
 
Mutfak ve Kültür: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Yemek Tarihi Dizisi

Gündelik hayatımızın en başat meselelerinden biri olan yemek, tarih çalışmalarında da giderek daha merkezi bir konuma gelmiş durumda. Tıpkı mutfaklar gibi kapıları, pencereleri birçok başka sahaya açılan; çekmecelerinden, dolaplarından çıkanlarla toplumsal, ekonomik, kültürel ve politik tarihi anlamamıza, yeniden düşünmemize imkân veren; tarihçilik harici disiplinlerle de kuvvetli bağlara sahip tam anlamıyla disiplinler arası bir çalışma sahası yemek tarihçiliği. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türkiye tarihçiliği de genel olarak yemek tarihçiliğinde gözlemlenen bu hareketliliği yakından takip ediyor. Son yıllarda bu alanda giderek daha çok yayın ve bilgi üretildiğine, yeni yaklaşımlar ve sorularla alanın derinliğinin artmakta olduğuna tanık oluyoruz. Bir yandan detaylara, tekilliklere yönelik hassasiyetini koruyan, diğer yandan yemeğin insan hayatındaki merkezi konumuna denk düşer bir biçimde onu başka disiplinlerle ilişki halinde ele alan çalışmalar çoğalıyor.
 
Tarih Vakfı'nda, Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları çerçevesinde bu dönem çeşitli veçheleriyle Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türkiye tarihinde yemek konusuna odaklanacağız. Türkiye'de yemek tarihçiliği alanının inşasında rol oynamış isimler kadar, alandaki yeni çalışmalara da yer ayrılacak olan bu konuşma dizisinde mutfağın tarihini kültürel toplumsal, ekonomik ve çevresel bağlarıyla beraber; malzemelerden, tariflere, pişirme tekniklerine, araç gereçlerine, sofranın düzenine, adabına uzanan bir alanda konu edineceğiz.
 
Tarih: 23 Ocak 2017, Perşembe
Saat: 18.30
Yer: Tarih Vakfı, Ragıp Gümüşpala Caddesi No: 10, Eminönü (Marmara Belediyeler Birliği Binası)
 
 
Dr. Buket Kitapçı Bayrı kimdir?
2010 yılında Paris 1 Panthéon Sorbonne ve Boğaziçi Üniversiteleri ortak doktora programında, “Bizanslı Şehitler ve Dervişler: 13. ve 15. Yüzyıllarda Rum İlinde Kimlik” başlıklı tezini tamamladıktan sonra Türk popüler romanlarında ve sinemasında Bizans; duyuların tarihi; Bizans yemek kültürü; coğrafya, yemek ve kimlik; Bizans şehitlik hikayelerindeki evrensellik ve patris gibi konularda sunumlar ve yayınlar yapmıştır. Halihazırda “Kimsin Sen? Geç Orta Çağ Anadolu'sunda Kimlik” konulu bir kitap hazırlamaktadır.

 
 


  Share  Paylaş
Tarih Vakfı
Hakkında
12 kişilik Girişim Kurulu’nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı’nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı’nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye’de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf’la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.