Haberler / Tarih Vakfı Basın Bültenleri
Bültenler
Arşiv
Etkinlikler
< Geri Dön
31.12.2018

Bültene ait dosyalar

Toplumsal Tarih dergisinin 301. sayısı çıktı!
 
Toplumsal Tarih, yeni yıla "Abdülhamid'i Nasıl Bilirsiniz?" başlıklı özel dosyasında gerek 33. yıl süren hükümdarlığı dönemindeki icraatlarıyla gerekse de günümüz Türkiye siyasetinde yaşanan kutuplaşmalar içerisindeki yeriyle hep çok tartışılmış olan II. Abdülhamid'i ve dönemini ele alarak başlıyor.
 
Toplumsal Tarih dergisi, yeni yılda 301. sayısını okuyucularına sunmaya hazırlanıyor. Ethem Eldem'in editörlüğünde hazırlanan II. Abdülhamid dosyasında yer alan yazılar, hem Abdülhamid dönemi tarihçiliğinin “Ulu Hakan mı, Kızıl Sultan mı?” tartışmasından bu yana kat ettiği mesafeyi gözler önüne sermeyi hem de bu dönemin günümüzde en çok tartışma konusu edinilen yönlerine dair yeni ve eleştirel perspektifleri sunmayı amaçlıyor. 
 
Cemil Aydın, Gökhan Çetinsaya, Selim Deringil, François Georgeon, Nadir Özbek ve Saadet Özen'in katkılarıyla hazırlanan dosyada bir araya gelen yazılar, aralarında farklı görüş ve vurgu farkları barındırmakla beraber dengeli ve okuyucunun sentez yapmasına imkân veren bir bütünlük oluşturuyor. Ayrıca yazıların birçok görsel ve örneklerle zenginleştirildiği sayı, akademik olmayan okuyuculara da hitap ediyor.
 
Sayının dosya dışındaki sayfalarında yer alan Ahmet Akşit'in “Karagöz'de Kadınların Yeri ve Mizaha Katkıları” başlıklı makalesi ise 19. yüzyıl sonundan başlayarak “ıslah” edilmelerinden önce Karagöz oyunlarında kadınların temsilinin ne kadar çeşitli olduğunu gösteriyor. Oya Kasap Ortaklan'ın “Kolonyalizmi Seyretmek: Trablusgarp Savaşı (1911-1912)” başlıklı makalesi makalesi ise kolonyalist söylemin sinematografik dili nasıl değiştirdiğini Trablusgarp Savaşı'na ilişkin çekilen filmler üzerinden tartışıyor.
 
Ethem Eldem, L'Illustration dergisinde II. Abdülhamid'in kapakta yer aldığı beş ayrı sayıyı tanıtıyor. Murat Cankara, Osmanlı'da Gayrimüslim Basından başlıklı köşesinde bu ay tamamen Ermeni harfleriyle Türkçe çıkan ilk süreli yayınlardan biri olan Mecmua-i Havadis dergisinin önemini tartışıyor. Emel Seyhan ise her ay hazırladığı köşesinde Osmanlı basınında 100 yıl önce üzerinde durulan haberleri aktarmaya devam ediyor.

 
İlgili Kişi:       
Merve Aydın
Marjinal Porter Novelli              
0212 219 29 71
mervea@marjinal.com.tr
 
www.tarihvakfi.org.tr
12 kişilik Girişim Kurulu'nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı'nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı'nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye'de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf'la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

 


  Share  Paylaş
Tarih Vakfı
Hakkında
12 kişilik Girişim Kurulu’nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı’nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı’nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye’de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf’la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.