Haberler / Tarih Vakfı Basın Bültenleri
Bültenler
Arşiv
Etkinlikler
< Geri Dön
03.10.2017

Bültene ait dosyalar

Toplumsal Tarih dergisinin 286. sayısı çıktı
 
Toplumsal Tarih Ekim 2017 sayısında Carter V. Findley'in “İtaatkâr ve Tahripkâr: Bir Romancı ve Feminist Olarak Fatma Aliye” başlıklı yazısını kapağa taşıyor.
 
Toplumsal Tarih dergisi 286. sayısında Carter V. Findley, Fatma Aliye Hanım'ın kadın kahramanlarını ve bir feminist yazar olarak farklı sınıflardan Osmanlı kadınlarına bakışını ele alıyor.
 
Enis Tulça ve Emre Öktem, “Conker'lerin Kaleminden Enver Paşa'nın Trablusgarp Hatıratına Yorumlar” başlıklı yazılarıyla, Enver Paşa'nın Conker/Tulça aile arşivinde bulunan Trablusgarp hatıratını ve bu hatırata Conker'ler tarafından düşülmüş notları aktarıyor.
 
Turhan Kaçar, Avrupa Hun tarihinin yazılı kaynaklarında önemli bir yer tutan Priscus'un Türk tarihçiliğinde bir kaynak olarak değerlendirilişini “Priscus'u Nasıl Okumalıyız?” başlıklı yazısında ele alıyor.
 
Mehmet Ö. Alkan, “1960 Darbesi ve Üniversiteden Tasfiyeler: 147'ler Olayı” başlıklı yazısında, KHK'lar ile üniversitelerden ilk ihraçların gerçekleşmesinin yıldönümünde, 1960 darbesinin ardından yapılan “147'ler” tasfiyesini anlatıyor.
 
Kudret Çobanlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kadrolarının misak-ı milli çerçevesinden sınırları muhafaza etme çabalarını ve bunun için yaptıkları uygulamaları “Bir ‘Tehlikeli Mekân' Olarak Sınırlar: Cumhuriyet'in Kurucu Kadrolarının Gözünden Doğu ve Güneydoğu Sınırları” başlıklı yazısıyla aktarıyor.
 
Sinan Yıldırmaz, Demir ve Madeni Eşya İşçileri Sendikası'na ait bültende K.T. imzasıyla yer alan karikatürlerin, sendikanın başkanı Kemal Türkler' ait olup olmadığını “İstanbul Demir Madeni Eşya İşçileri Sendikası Haber Bülteni ve Karikatürist (?) Kemal Türkler” başlıklı yazısında sorguluyor.
 
Zerrin İren Boynudelik, Emine Önel Kurt ve Çağla Ormanlar Ok, “Matem Siyahı” başlıklı yazılarında Avrupa resminde kılık kıyafet konusunu bu kez korkunun, karanlığın, ölümün ve matemin temsilcisi siyah renk üzerinden inceliyor.
 
Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan “Gözden Kaçanlar” dizisinde bu ay Beril Sarısakal “Silivri Yoğurthaneleri”ni anlatıyor. Edhem Eldem, L'Illustration'un 3 Temmuz 1909 tarihli sayısından “Türkiye'de Havacılık” başlıklı makaleyi aktarıyor. Emel Seyhan “Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay” ile dergiye katkıda bulunmaya devam ediyor.
 

 
İlgili Kişi:       
Merve Aydın
Marjinal Porter Novelli              
0212 219 29 71 / 0530 232 68 98
mervea@marjinal.com.tr
 
www.tarihvakfi.org.tr
12 kişilik Girişim Kurulu'nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı'nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı'nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye'de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf'la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz.
 

 
 


  Share  Paylaş
Tarih Vakfı
Hakkında
12 kişilik Girişim Kurulu’nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı’nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı’nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye’de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf’la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.