Haberler / Tarih Vakfı Basın Bültenleri
Bültenler
Arşiv
Etkinlikler
< Geri Dön
03.05.2018

Bültene ait dosyalar

Toplumsal Tarih dergisi yeni sayısında 68 ruhunu bugünden tartışıyor

Toplumsal Tarih, Mayıs 2018'de "İsyan, Devrim, Özgürlük: 50 Yıl Sonra 1968" başlıklı bir özel sayıyla, öğrencilerin benzer itiraz ve tahayyüllerle sokaklara çıktıkları, bir yanda içinde yer aldıkları eğitim sistemini, diğer yanda kapitalist düzeni ve süregiden savaşları sorguladıkları 68 hareketlerini sayfalarına taşıyor.

Ömer Turan'ın editörlüğünde hazırlanan bu özel sayıdaki yazılar 68'in farklı ülkelerde nasıl bir eylem dalgası, entelektüel gündem ve etki yarattığına dair yeni bir bakış sunuyor. Ayşen Uysal, Axel Çorlu, Fethiye Beşir, Tanıl Bora, Alper Akyüz ve Ateş Uslu, ABD'den Çekoslovakya'ya farklı ülke ve coğrafyalarda eşzamanlı olarak beliren 68 hareketlerine değiniyor. Bu yazılar 68'in hem bir gençlik isyanı olarak “konjonktürel” yönünü hem de ekolojiden kadın kurtuluş hareketine uzanan birçok alanda siyasal mücadeleyi yeniden inşa eden etkilerini inceliyor.

68 muhalefet dalgasının farklı coğrafyalardaki yansımalarına dair bu makalelerin ardından, odağına Türkiye'nin 68'ini yerleştiren makaleler geliyor. Demet Lüküslü, Zafer Toprak, Cemil Boyraz, Kerem Ünüvar, Hakan Koçak, Ayşe Köse, Zeynep Beşpınar, Çimen Günay-Erkol ve Bilge Seçkin Çetinkaya, Erden Akbulut ve Erol Ülker'in katkıda bulundukları bu yazılar üniversite boykotları, işgaller ve sokak eylemleriyle hatırladığımız 1968'in bir kuşak hareketi olarak özgünlüklerini tartışıyor. Bu bölümdeki yazılar 68'in işçi hareketi ile etkileşiminden dönem edebiyatı üzerindeki etkisine, yeni tiyatro hareketlerine ilham verici gücünden toplumsal cinsiyet rollerini sorgulamaktaki zayıflığına kadar pek çok yönüne dair de ilgi çekici analizler sunuyorlar.     

Fatmagül Berktay, Masis Kürkçügil ve Nadire Mater'in katıldıkları yuvarlak masa toplantısı ve Ömer Madra ila yapılan röportaj da 68'in aktivistlerinin seslerini, görüşlerini ve döneme dair değerlendirmelerini aktarıyor.


İlgili Kişi:       
Merve Aydın
Marjinal Porter Novelli              
0212 219 29 71
mervea@marjinal.com.tr

www.tarihvakfi.org.tr
12 kişilik Girişim Kurulu'nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı'nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı'nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye'de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf'la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

 


  Share  Paylaş
Tarih Vakfı
Hakkında
12 kişilik Girişim Kurulu’nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı’nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı’nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye’de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf’la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.