Haberler / Tarih Vakfı Basın Bültenleri
Bültenler
Arşiv
Etkinlikler
< Geri Dön
01.08.2018

Bültene ait dosyalar

Toplumsal Tarih Ağustos 2018 sayısı sağlık tarihine mercek tutuyor

Toplumsal Tarih, Ağustos 2018'de "Maraz-ı Sârî, Emrâz-ı Müstevlî: Tarihte Salgın Hastalıklar " başlıklı bir özel sayıyla, gerek Dünya gerekse de Osmanlı-Türkiye tarihinde derin etkiler bırakan ve belirli dönemlerde kamu politikalarının oluşturulmasından devlet-toplum ilişkilerinin şekillendirilmesine kadar bir dizi alanda belirleyici olabilmiş salgın hastalıklar konusunu ele alıyor.

Toplumsal Tarih dergisinin 296. Sayısı, "Maraz-ı Sârî, Emrâz-ı Müstevlî: Tarihte Salgın Hastalıklar" başlıklı özel dosya konusuyla çıktı. İsmail Yaşayanlar'ın editörlüğünde hazırlanan dosyada yer alan yazılar, Roma ve Orta Çağ dönemleri veba salgınlarından Çukurova ve Selanik'teki büyük sıtma ve kolera sorunlarına uzanarak sağlık tarihinin ulusları ve sınırları aşan özelliklerine dikkat çekiyor.

Nükhet Varlık, Onur Sadık Karakuş, Chris Gratien, İ. Arda Odabaşı, Berrak Burçak, Yücel Yanıkdağ, Eminalp Malkoç ve Ceren İlikan Rasimoğlu'nun katkıda bulunduğu dosyada derlenen yazılar zengin görseller ve örnekler sunarak akademik olmayan okuyucunun da sağlık tarihi konusuna ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Dosya dışındaki sayfalarımızda yer alan Alâeddin Şenel'in yazısı, “Dünya Tarihi” konusunu bir akademik disiplin haline getiren ve bu alandaki tarih yazıcılığını Batı merkezcilikten kurtarmaya çalışarak kültürler arası etkileşimin önemini vurgulayan William H. McNeill'in yaşamı ve çalışmaları üzerine bir değerlendirme sunuyor. Metin Şenbil ise Tarih Vakfı'nın da kuruluşu ve gelişmesinde büyük emekleri olan İlhan Tekeli'nin adını alan “İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı”nın kuruluş hikayesini anlatıyor.

Ethem Eldem, L'Illustration dergisinde Osmanlı-Rus Savaşı üzerine yazılmış ilginç notları paylaşmaya devam ediyor. Murat Cankara, “Osmanlı'da Gayrimüslim Basından” başlıklı köşesinde bu ay Karamanlıca yayımlanan Aktis dergisinden aktardığı iki yazıyla hem Yunanca harfleriyle Türkçe yayın yapan bu gazeteyi tanıtıyor hem de imparatorluğun savaşlar ve ulus-devlet inşasıyla geçen son döneminde gayrimüslim nüfus ile devlet arasındaki ilişkilerin dönüşümüne işaret eden iki örnek sunuyor. Emel Seyhan ise her ay hazırladığı köşesinde Osmanlı basınında 100 yıl önce üzerinde durulan haberleri aktarmaya devam ediyor.

 
İlgili Kişi:       
Merve Aydın
Marjinal Porter Novelli              
0212 219 29 71
mervea@marjinal.com.tr
 
www.tarihvakfi.org.tr
12 kişilik Girişim Kurulu'nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı'nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı'nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye'de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf'la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
 
 
 

 


  Share  Paylaş
Tarih Vakfı
Hakkında
12 kişilik Girişim Kurulu’nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı’nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı’nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye’de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf’la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.