Haberler / Tarih Vakfı Basın Bültenleri
Bültenler
Arşiv
Etkinlikler
< Geri Dön
28.12.2018

Bültene ait dosyalar

Tarih Vakfı'ndan altı yeni kitap
 
Tarih Vakfı'nın altı yeni kitabı Bildirileriyle 12 Eylül 1980 Dönemi Sıkıyönetimi, Büyük İmparatorluklar Döneminde Anadolu Kentleri, XII-XIII. Yüzyılda Kilikya Ermenileri Kültüründe Asurilerin Rolü, Mitler, Gerçekler ve Yöntem: Osmanlı Tarihinde Aklıma Takılanlar, Osmanlı'da Devrim ve Fedakâr-ı Milliyet ve 1800'den İtibaren Rusya Tarihi kitaplıklardaki yerini almaya hazırlanıyor.
 
Bildirileriyle 12 Eylül 1980 Dönemi Sıkıyönetimi
Milli Güvenlik Konseyi'nin 12 Eylül 1980 tarihli 1 numaralı bildirisi ile parlamento ve hükümet feshedildi ve bütün yurtta sıkıyönetim ilan edildi. Ülkede bir hukuk düzeni kalmadı ve Anayasa da yürürlükten kalktı. Bundan sonra askeri yönetimin alacağı kararlar da darbenin hukuk düzenini oluşturdu. Anayasa profesörü M. Zafer Üskül'ün kaleminden çıkan Bildirileriyle 12 Eylül 1980 Dönemi Sıkıyönetimi, askeri yönetimin 12 Eylül 1980 darbesinin hemen ardından sıkıyönetim döneminde almış olduğu kararlardan; trafik, çevre, spor karşılaşmaları, kurban derilerinin toplanması ve turizm gibi çeşitli alanlardaki bildirilerinden ve yerel ve ulusal gazetelerden derlenerek darbe döneminin genel siyasi aklını ortaya koyan titiz bir çalışma olarak okuyucusunun karşısına çıkıyor.
 
398 sayfadan oluşan kitabın fiyatı 32 TL.
 
Büyük İmparatorluklar Döneminde Anadolu Kentleri
Sevgi Aktüre'nin Anadolu kent ve kentleşme tarihini bir zaman dizini içinde ele aldığı “Tarih İçinde Anadolu Kentleri” üçlemesinin son kitabı olan Büyük İmparatorluklar Döneminde Anadolu Kentleri, diğer iki kitapta olduğu gibi Anadolu gibi çokkültürlü bir coğrafyada yaşayan insanların, yaşamın bütünselliğini kavrayabilmesinin ve kimseyi ötekileştirmeden birlikte yaşayabilmesinin ön koşulunun zaman-mekân ilişkisini doğru olarak kurgulayabilmesi olduğunu vurguluyor.
 
896 sayfadan oluşan kitabın fiyatı 88 TL.
 
XII-XIII. Yüzyılda Kilikya Ermenileri Kültüründe Asurilerin Rolü
Ermenistan'ın eski devlet başkanı Levon Ter Petrosyan tarafından Doğu Ermenice ve Fransızca dillerinde kaleme alınan ve Yıldız Deveci Bozkuş ile Vartanuş Çerme tarafından Türkçemize kazandırılan XII-XIII. Yüzyılda Kilikya Ermenileri Kültüründe Asurilerin Rolü, Asurî-Ermeni ilişkilerinin özellikle ortaçağ dönemini aydınlatması bakımından farklı disiplinlerde çalışan akademisyenlere yardımcı oluyor. Tarihin farklı topluluklar üzerinde nasıl bir değişim ve dönüşüm yaratarak bugüne ulaştığının incelenebilmesi ve geçmişte yaşanan bazı ilişkilerin geriye bıraktığı kalıcı etkilerinin anlaşılabilmesi, özellikle de tarihçi ve sosyal bilimciler açısından çok önemli. Petrosyan'ın bu kitabında Süryani-Ermeni ilişkilerinin tarihine dair oldukça önemli veriler bulunuyor ve bu konuda araştırma yapacaklar için önemli bir başvuru kaynağı haline geliyor.
 
58 sayfadan oluşan kitabın fiyatı 18 TL.
 
Mitler, Gerçekler ve Yöntem: Osmanlı Tarihinde Aklıma Takılanlar
Edhel Eldem, Mitler, Gerçekler ve Yöntem: Osmanlı Tarihinde Aklıma Takılanlar ile farklı dönemlere ve farklı konulara dair üretken merakının ve titiz araştırmacılığının bilançosunu sunuyor. Eldem, bu kitapta bir araya gelen makalelerinde bir resme dair genel kabul görmüş yorumlardan, bir Osmanlı bürokratının kendi hayat hikâyesini anlatırken yaptığı tercihlere; Yeniçerilerin mezarlarının akıbetinden, 19. yüzyılın başındaki bir intihal vakasına genişleyen bir yelpazede Osmanlı tarihine ilişkin bir dizi miti sorguluyor.
 
354 sayfadan oluşan kitabın fiyatı 39 TL.
 
Osmanlı'da Devrim ve Fedakâr-ı Milliyet
Osmanlı toplumunun modern siyasetle tanıştığı 19. yüzyılda, halk egemenlikte söz sahibi olmak istedi. Farklı etnik, dinsel, sınıfsal ve sosyal kökenlere sahip Osmanlıların bu taleplerine merkezi yönetimin cevabı ise yasak ve cezalar oldu. Ancak 1908 Devrimi, baskıcı yönetimin gücünü azaltırken siyasal özgürlükler de Osmanlı vatandaşlarının hayatlarında yeni bir dönemin kapılarını araladı. II. Abdülhamit döneminde imparatorluğun çeşitli bölgelerine sürgün edilmiş veya yurtdışına kaçmak zorunda kalmış Jön Türklerin II. Meşrutiyet döneminin ilk yıllarında hak arama mücadelesini konu alan Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Hasan Taner Kerimoğlu'nun bu kitabı, kurbanların yaşamına da ışık tutmaya çalışıyor.
 
194 sayfadan oluşan kitabın fiyatı 29 TL.
 
1800'den İtibaren Rusya Tarihi
Günümüzde ABD ve Avrupa üniversitelerinde Rusya tarihi hakkında en çok kullanılan iki ders kitabından birisi olan bu kitabı Catherine Evtuhov ve Richard Stites aslında Sovyetler Birliği'nin çöküşünden hemen sonra yazmayı düşünüyorlardı. Ancak bitirdiklerinde kitap Sovyet dünyasının kurulmasıyla sonlanmayan yeni bir Rus tarihi görüşünü sunan ilk sentetik tarih çalışması oldu. Kitap gündelik hayata, toplumsal roller ve kimliklere, kültürel dinamiklere ve toplumsal cinsiyet meselelerine de eğiliyor. Ayrıca 19. ve özellikle 20. yüzyılda ortaya çıkan göç ve diaspora hakkında ayrı bir bölüm barındıran ilk Rusya tarihi kitabı olma özelliğini de taşıyor.
 
Ahmet Cevdet Aşkın'ın çevirisiyle okuyucularla buluşan ve 678 sayfadan oluşan kitabın fiyatı 89 TL.

 
 
İlgili Kişi:
Merve Aydın
Marjinal Porter Novelli              
0212 219 29 71
mervea@marjinal.com.tr
 
www.tarihvakfi.org.tr
12 kişilik Girişim Kurulu'nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı'nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı'nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye'de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf'la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

 


  Share  Paylaş
Tarih Vakfı
Hakkında
12 kişilik Girişim Kurulu’nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı’nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı’nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye’de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf’la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.