Haberler / Tarih Vakfı Basın Bültenleri
Bültenler
Arşiv
Etkinlikler
< Geri Dön
17.10.2017

Bültene ait dosyalar

Tarih Vakfı, Perşembe Konuşmaları'nda bu hafta 1910 Meksika Devrimi'ni tartışıyor
 
Bu güz dönemini devrim üzerine sohbetlere ayıran Tarih Vakfı 19 Ekim tarihinde Meksika Devrimi: “Kahramanlar”, Devlet ve Sınıflar başlıklı konuşmasıyla Ertan Erol'u konuk ediyor.
 
Tarih Vakfı Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları 2017 güz dönemini 1917 Ekim Devrimi'nin yüzüncü senesi nedeniyle devrim üzerine sohbetlere ayırdı Dönemin ilk buluşmasında Ali Yalçın Göymen devrim kavramını yeniden düşünmek üzerine konuştu. İkincisi düzenlenecek olan sohbetlerin 19 Ekim Perşembe günkü konuğu Meksika'da devletin oluşum ve yeniden üretim süreçleri konusunda uzman olan Yrd. Doç. Dr. Ertan Erol.
 
Ertan Erol 1910 Meksika Devrimi ve sonrasındaki mücadeleler üzerine konuşacak. Yirminci yüzyılın en önemli devrimlerinden biri olarak kabul edilen ve sonunda eski rejimin ortadan kalktığı Meksika devrimi, hiç şüphesiz, devrimin simgesi haline gelen isimlerin kendi aralarındaki kısır ve kanlı iktidar mücadelesine sıkışmış bir anlatımın ötesinde bir içeriğe sahiptir. Porfiriato döneminde hız kazanan kapitalist ilkel birikimin koşullandırdığı sosyoekonomik yapı içerisinde Madero'nun, Villa'nın, Zapata ve Carranza'nın ayrı ayrı temsil ettikleri sınıfsal ayrışma, Díaz'ın demir yumruk rejiminin sonra ermesi ile açığa çıkmış ve çatışmaya evrilmiştir. Bu çatışmaya son veren 1917 Anayasası ise, Meksika'da devlet aygıtının sınıfsal karakterinin kurumsallaşması ve bu kurumsallığın dayandığı kırılgan rıza mekanizmalarını tanımlamış, böylece Meksika devriminin, sınıf ve iktidar mücadelesinin ilelebet nihayete erdirildiği düşüncesi hakim kılınmıştır. Bu bağlamda bu konuşma, yüz yılın ardından, kahramanları ile simgeleşmiş Meksika devriminin heyecanlı serüvenini, geç kapitalist birikim ve sınıf mücadelesi içinde tartışmayı hedeflemektedir.
 

 
Tarih: 19 Ekim 2017
Saat: 18:30-20:30
Yer: Sarıdemir Mah. Ragıp Gümüşpala Cad. Değirmen Sok. No:10, Eminönü, 34134 Fatih/Istanbul, (Marmara Belediyeler Birliği Binası)
 
 
Ertan Erol Kimdir?
1984 İzmir doğumludur. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapmıştır. Doktorasını, yüksek lisans derecesini de aldığı Nottingham Üniversitesi'nden 2013 yılında “Capitalist Spatiality in the Periphery: Regional Integration Projects in Mexico and Turkey” başlıklı tezi ile almıştır. 2013 yılından beri İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Genel ilgi alanları Meksika'da devletin oluşum ve yeniden üretim süreçleri, periferide devlet-toplum ilişkileri ve uluslararası politik ekonomidir. 
 
İlgili Kişi:
Merve Aydın
Marjinal Porter Novelli
0212 219 29 71
mervea@marjinal.com.tr
 
Tarih Vakfı hakkında:
12 kişilik Girişim Kurulu'nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı'nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı'nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye'de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf'la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
 

 
 


  Share  Paylaş
Tarih Vakfı
Hakkında
12 kişilik Girişim Kurulu’nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı’nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı’nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye’de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf’la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.