Rekabet Forumu Konferansları Kapsamında Türkiye’de Şirket Dinamikleri ve Yeni İstihdam Oluşumu Tartışılacak

marka TÜSİAD