Rekabet Forumu Konferansları Kapsamında Türkiye’de şirket dinamikleri ve yeni istihdam oluşumu konusu ele alındı

marka TÜSİAD