Rekabet Forumu Konferansları kapsamında Türkiye’nin inovasyon performansı ele alınacak

marka TÜSİAD