Haberler / Red Hat Basın Bültenleri
Bültenler
Arşiv
Etkinlikler
< Geri Dön
26.06.2018

Bültene ait dosyalar

Red Hat 2019 mali yılının birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklıyor
 
 • Birinci çeyrekte toplam gelir geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 20 veya sabit kurda yüzde 17 oranında artışla 814 milyon Amerikan doları olarak gerçekleşti.
 • Uygulama Geliştirme ve diğer gelişmekte olan teknoloji abonelikleri geliri birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37, sabit kura göre ise yüzde 32 artışla 189 milyon dolara ulaştı.
 • İşletme faaliyetlerinden gelen nakit akışı birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 346 milyon dolar oldu.
 • Yıl sonunda ertelenmiş gelirler dengesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 2,4 milyar dolar oldu. 
Dünyanın lider açık kaynak çözümleri sağlayıcısı Red Hat, Inc. (NYSE: RHT) 31 Mayıs  2018'de sona eren 2019 birinci mali çeyreğinin finansal sonuçlarını duyurdu. 
 
Red Hat Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Jim Whitehurst konuyu şöyle değerlendiriyor:
“Hibrit bulut mimarilere geçmenin, müşterilerimizin stratejik öncelikleri arasında olmayı sürdürdüğünü görüyoruz. Müşterilerimiz, kullandıkları uygulamalar için bulut teknolojileri hizmeti almayı sürdürdükleri için birinci çeyrek Red Hat adına güçlü bir şekilde geride bırakıldı. Örneğin, hibrit bulut ve dijital dönüşüm inisiyatiflerinde uygulamalarını Linux konteynerler içinde tutacak şekilde modernleşen müşterilerin sayıları arttıkça, OpenShift teknolojileriyle ilgili hem abonelik hem de hizmet gelirlerinde güçlü bir büyüme kaydettik.”  
 
Red Hat Başkan Yardımcısı ve CFO Eric Shander ise, “2019 mali yılının birinci çeyreğinde, beklediğimiz gibi önceki yıla oranla çift haneli rakamlarla başladık ve toplam gelir artış oranını ABD doları olarak yüzde 21'e veya sabit kur bazında yüzde 17'ye, GAAP işletme gelirlerini yüzde 25'e, GAAP dışı işletme gelirlerini yüzde 19'a, nakit faaliyet gelirlerini yüzde 34'e çıkardık.  Buna ek olarak, birinci çeyrekte bir milyon doları aşan anlaşmaların sayısını geçen yıla göre yüzde 48 artırarak müşterilerimiz üzerindeki teknoloji ayakizimizi büyütme yeteneğimizi kanıtladık. Yıllık sonuçlarımızı açıkladığımız mart ayında olduğu gibi hibrit bulut teknolojilerine olan talebin büyüyeceğini öngörüyoruz. O zamandan bu yana döviz kurlarındaki değişimler de dikkate alındığında, tüm yıl için toplam gelir tahminimizi, sadece kur değişimine bağlı olarak, yaklaşık 50 milyon dolar daha yükselteceğiz.”
 
Gelir
Birinci çeyrek için toplam gelir 814 milyon Amerikan doları olarak gerçekleşirken, Amerikan doları bazında yüzde 20, sabit kur bazında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 17 artış yaşandı. Birinci çeyrek için abonelik geliri 712 milyon dolar olarak gerçekleşirken yıldan yıla Amerikan doları bazında yüzde 19 veya sabit kur bazında yüzde 16 artış sağlandı. Söz konusu çeyrekteki toplam gelirlerin yüzde 87'sini abonelik gelirleri oluşturdu. 
 
Abonelik gelirlerinde artış 
Altyapıya yönelik hizmet ve ürünlerden gelen abonelik gelirleri bu çeyrek 522 milyon dolara ulaşarak, önceki yılın aynı dönemine oranla Amerikan doları bazında olarak yüzde 14, sabit para kur bazındaysa yüzde 11 artış kaydetti. Uygulama geliştirmeye ve gelişmekte olan diğer teknolojilere yönelik abonelik geliri ise bu çeyrekte 189 milyon dolara ulaşarak, Amerikan doları bazında yüzde 37, sabit kura göre yüzde 32 yükseldi. 
 
Faaliyet Geliri
Bu çeyrekte GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri-dışı faaliyet geliri, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artarak, 112 milyon dolar oldu. Nakit olmayan, hisse bazlı tazminat masrafları, gayri maddi aktiflerin amortizasyonu ve kurumsal kombinasyonlardan kaynaklanan işlem maliyetleriyle ilgili düzeltmelerden sonra, GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri-dışı gelir, önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 19 artarak 168 milyon dolar oldu. Birinci çeyrekte, GAAP faaliyet marjı yüzde 13,8, GAAP-dışı faaliyet marjı ise yüzde 20,7 olarak gerçekleşti. 
 
Net Gelirler
Birinci çeyrek için GAAP-Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri uyarınca net gelir 113  milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,59 dolar oldu, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde net gelir 75 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,41 dolar olmuştu.
 
Nakit olmayan, hisse bazlı tazminat masrafları, gayri maddi aktiflerin amortismanı ve kurumsal kombinasyonlardan kaynaklanan işlem maliyetleriyle ilgili düzeltmelerden sonra,
birinci çeyrek GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri dışı gelir, 133 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,72 dolar oldu. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde bu rakam 104 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,58 dolar olmuştu. GAAP dışı seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisselerine, değiştirilebilir tahvilden kaynaklanan seyreltmeler dahil edilmemiştir; zira potansiyel herhangi bir seyreltme, bizim değiştirilebilir tahvil “hedge” işlemlerimizle dengelenmektedir. 
 
Nakit
Birinci çeyrekte işletme faaliyetlerinden gelen nakit akışı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 artışla 346 milyon dolar oldu. 31 Mayıs 2018 itibariyle, toplam nakit, nakit eşdeğerleri ve yatırımlar, yaklaşık 150 milyonluk geri satın alımdan sonra 2,5 milyar dolar veya 949.000 hisse oldu. 31 Mayıs 2018 itibariyle kalan bakıye  mevcut geri alımı onayı kapsamındaki kalan bakiye 249 milyon dolar oldu. 
 
Ertelenmiş Gelir
2018 mali yılının birinci çeyreği için şirketin toplam birikmiş işlerinin değeri geçen yıla kıyasla yüzde 19 artışla 2,4 milyar dolar oldu. Döviz kurlarındaki değişikliklerden kaynaklı toplam ertelenmiş gelirin pozitif etkisi geçen yılın aynı dönemine oranla 16 milyon dolar oldu. Sabit kur bazında elde toplan ertelenmiş gelir geçen yıla kıyasla yüzde 18 olacaktı. 
 
Görünüm
Red Hat'in görünümünde mevcut ticari şartlar ve döviz kurlarındaki durum dikkate alınmıştır. Bütün yıl için: 
 • Gelir görünümünün 3,375 milyar dolardan 3,410 milyar dolara artması bekleniyor.
 • GAAP faaliyet karının yaklaşık yüzde 16,4, GAAP-dışı faaliyet karının ise yaklaşık yüzde 23,9 artması bekleniyor.
 • Seyreltilmiş GAAP hisse başına kazançlarının, yaklaşık 3,44 dolardan, 3,48 dolara çıkması beklenmektedir; kapatılmamış hisselerin 191 milyon olduğu varsayılmaktadır.  Hisse başına seyreltilmiş GAAP dışı kazancın ise, kapatılmamış hisselerin 185 milyon olduğu varsayıldığında, hisse başına yaklaşık 3,38 dolardan 3,41 dolara çıkması beklenmektedir. Hem GAAP hem de hisse başına düşen GAAP-dışı; çeyrek dönem başına 4 milyon dolarlık diğer gelirlere, tahmini yıllık efektif vergi oranı yüzde 22,5'e işaret etmektedir. 
 • İşletme faaliyetlerinden gelen nakit akışı aralığında beklenti yaklaşık 1,035 milyon dolardan 1,045 milyon dolara yükselmiştir. 
İkinci çeyrek için: 
 • Gelir görünümünün 822 milyon dolardan 830 milyon dolara artması bekleniyor. 
 • GAAP faaliyet karının yaklaşık yüzde 15,1, GAAP-dışı faaliyet karının ise yaklaşık yüzde 23,0 artması bekleniyor.
 • Seyreltilmiş GAAP hisse kazançlarının, seyreltilmiş ve kapatılmamış 191 milyon hisse olduğu varsayıldığında, hisse başına yaklaşık 0,50 dolar olması beklenmektedir. Seyreltilmiş GAAP-dışı hisse kazançlarının ise, kapatılmamış 185 milyon hisse olduğu varsayıldığında, yaklaşık 0,81 dolar olması bekleniyor. Hem GAAP hem de hisse başına düşen GAAP-dışı; 4 milyon dolarlık diğer gelirlere, tahmini yıllık efektif vergi oranı yüzde 22,5'e işaret etmektedir. 
 
İlgili Kişi
Esra Şavkın
Marjinal Porter Novelli
0212 219 29 71
esras@marjinal.com.tr 
 
Red Hat hakkında 
Dünyanın lider Linux sağlayıcısı ve açık kaynak yazılım ürünleri şirketi Red Hat, güvenilir ve yüksek performanslı bulut, Linux, ara katman, depolama ve sanallaştırma teknolojileri için topluluktan güç alan bir yaklaşımı benimser. Aynı zamanda Red Hat ödüllü destek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunar. İşletmeler, iş ortakları ve açık kaynak toplulukları arasında bağlantı sağlayan global bir ağ merkezi olarak Red Hat, kaynakları büyüme sağlayacak şekilde konumlandıran yenilikçi teknolojiler oluşturmaya ve müşterileri geleceğin BT dünyasına hazırlamaya yardımcı olur. http://www.redhat.com


  Share  Paylaş
Red Hat
Hakkında
Dünyanın lider Linux sağlayıcısı ve açık kaynak yazılım ürünleri şirketi Red Hat, güvenilir ve yüksek performanslı bulut, Linux, ara katman, depolama ve sanallaştırma teknolojileri için topluluktan güç alan bir yaklaşımı benimser. Aynı zamanda Red Hat ödüllü destek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunar. İşletmeler, iş ortakları ve açık kaynak toplulukları arasında bağlantı sağlayan global bir ağ merkezi olarak Red Hat, kaynakları büyüme sağlayacak şekilde konumlandıran yenilikçi teknolojiler oluşturmaya ve müşterileri geleceğin BT dünyasına hazırlamaya yardımcı olur.