Haberler / Tarih Vakfı Basın Bültenleri
Bültenler
Arşiv
Etkinlikler
< Geri Dön
24.05.2017

Bültene ait dosyalar

Olağanüstü Akademi Konferansları'nda bu hafta: “Göçmen Olmak, İşçi Olmak ve Çocuk Olmak”
 
Tarih Vakfı tarafından düzenlenen ve KHK'larla ihraç edilen akademisyenlere davet niteliği taşıyan Olağanüstü Akademi Konferansları 25 Mayıs Perşembe günü, “Göçmen Olmak, İşçi Olmak ve Çocuk Olmak Üzerine Kısa Bir Değerlendirme” ve “Göç Akını Karşısında Türkiye'nin Sağlık Hizmetleri Ne Durumda?” başlıklı sunumlarla devam edecek. 672 sayılı KHK sonucunda 18 arkadaşıyla birlikte Kocaeli Üniversitesi'nden ihraç edilen Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu ve Akdeniz Üniversitesi'nden ihraç edilen Dr. Nilay Atalay tarafından yapılacak sunumlarda, çarpıcı konular tartışılacak.

Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu tarafından yapılacak “Göçmen Olmak, İşçi Olmak ve Çocuk Olmak Üzerine Kısa Bir Değerlendirme” başlıklı ilk sunumda, Şanlıurfa ve Mardin'de üç grup çocuk ile görüşülerek derlenen bilgiler sunulacak. Ele alınan ilk grup okul ile ilişkisi bulunmayan, sadece bir işyerinde çalışan çocuklardan oluşuyor. İkinci grup, hem okula hem de işe giderek en ağır yükleri taşıyan çocukları içeriyor. Üçüncü gruptaki çocuklar ise sadece okula giden, çalışmayan çocuklar. Bu çalışmanın en temel kısıtlarından biri çok sınırlı sayıda çalışan çocuğa ulaşılması ve onların iş ortamlarında bir gözlem yapılamaması ve çalıştıran işverenlerin bu çocukları tercih nedenleri konusunda görüşme yapılamamış olması olarak tanımlanıyor. Suriyeli göçmen çocuk işçiler üzerine yapılan bu çalışmanın en çarpıcı izlenimi çocukların çalışma koşulları açısından 19. yüzyıl sanayi devrimi sırasındaki İngiliz dokuma sanayi çalışanlarının koşullarına benzer özellikler göstermesi olarak belirtiliyor. 
 
Dr. Nilay Etiler tarafından yapılacak “Göç Akını Karşısında Türkiye'nin Sağlık Hizmetleri Ne Durumda?” başlıklı ikinci sunumda ise savaş sonrası Suriye'den Türkiye'ye doğru yaşanan kitlesel göç hareketi ile sağlık hizmetlerinin durumu ele alınacak. Dr. Nilay Etiler, sunumunun odak noktasını şöyle özetliyor: “Suriye İç Savaşı'nın başlamasının ardından Türkiye, savaştan kaçan insanların sığındığı ülkelerden biridir. Yer yer günde yüzbinlerce insanın sınırdan geçtiği Türkiye'de 2017 yılı itibariyle üç milyondan fazla Suriyeli sığınmacı yaşamaktadır. Suriyeli sığınmacıların çok azı kamplarda yaşamakta olup, büyük çoğunluğu çeşitli kentlere yerleşmiştir. Geçici koruma statüsü altına alınan Suriyeli sığınmacılar, sağlık hizmetleri anlamında kapsama alınmış, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla eşit haklara sahip olmuştur. Buna karşın, Suriyeli sığınmacıların sağlık hakkı konusu çözüme ulaşamamıştır. AKP Döneminde nihayete yaklaşan neoliberal sağlık reformu ile şekillenen sağlık hizmetleri, beklenmedik bir biçimde ortaya çıkan bu durum karşısında yetmezlik yaşamaktadır. Bu sunumda, savaş sonrası yaşanan kitlesel göç hareketi ile sağlık hizmetlerinin durumu ele alınacaktır.”
 

Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu Hakkında
İstanbul doğumlu olan Kuvvet Lordoğlu, İ.Ü. İktisat Fakültesi ve İşletme İktisadı Enstitüsünü bitirerek, 1981 yılında Bursa Üniversitesi'ne asistan olarak girdi. 1986 yılında Çalışma Ekonomisi alanında Doçent, 1994 yılında Marmara Üniversitesi'nde, profesör unvanı aldı. 2007 yılında Touluse 2 Mirail Üniversitesi'nde, 2011 yılında da Montpellier 3 Paul Valery Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Çalışma ve ilgi alanı iktisat ve çalışma ekonomisi alanlarında yoğunlaşan Kuvvet Lordoğlu, 2000 yılından bu yana göçlerin işgücü piyasalarına etkilerini ele alan konular üzerinde çalışıyor. Özellikle Türkiye'de bulunan göçmenlerin çalışma ilişkileri ve çalışma ağları ve mevsimlik tarım işçileri ile ilgili çalışmalar yürütüyor. Bu alanda yazılmış çok sayıda makalesi ve kitabı bulunan Kuvvet Lordoğlu, çalışma alanına giren konularda 1982 yılından bu yana İstanbul, Anadolu, Uludağ, Marmara ve Kocaeli Üniversitelerinde lisans ve lisans üstü dersler verdi. 1 Eylül 2016 tarihinde “Bu Suça Ortak Olmayacağız” adlı bildiriyi imzaladığı için 18 arkadaşı ile birlikte Kocaeli Üniversitesi'nden 672 sayılı KHK ile ihraç edildi.
 
Dr. Nilay Etiler Hakkında
Dr. Nilay Etiler, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1992 yılında mezun oldu. Çeşitli sağlık ocaklarında pratisyen hekimlik yaptıktan sonra, yine Akdeniz Üniversitesi'nde halk sağlığı uzmanlık eğitimine başladı. 1999 yılında halk sağlığı uzmanlık eğitimini tamamlayıp, 2000 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Kadın sağlığı, toplumsal cinsiyet ve sağlık, neoliberal sağlık politikaları, kadın çalışanların sağlığı konularında çalışmaları vardır. Barış Bildirisi imzacılarından biri olan Dr. Nilay Etiler, 1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan 672 sayılı KHK ile kamu görevinden uzaklaştırılana kadar yaklaşık 17 yıl Kocaeli Üniversitesi'nde görev yaptı. Halen Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünde çalışmaktadır. Türk Tabipleri Birliği'nin aktivistlerindendir. Kocaeli Tabip Odası ve TTB Halk Sağlığı Kolu'nda çeşitli görevleri olmuştur. Dr. Etiler, 2014-2016 Dönemi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesidir. Halen Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Başkanıdır. Ayrıca Türkiye Halk Sağlığı Dergisi'nde editörler kurulunda ve Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi yayın kurulundadır.
 

Tarih: 25 Mayıs Perşembe
Saat: 18.30
Yer: Tarih Vakfı, Ragıp Gümüşpala Caddesi No: 10, Eminönü (Marmara Belediyeler Birliği Binası)

 
İlgili Kişi:
Merve Aydın
Marjinal Porter Novelli              
0212 219 29 71
mervea@marjinal.com.tr
 
www.tarihvakfi.org.tr
12 kişilik Girişim Kurulu'nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı'nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı'nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye'de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf'la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

 


  Share  Paylaş
Tarih Vakfı
Hakkında
12 kişilik Girişim Kurulu’nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı’nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı’nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye’de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf’la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.