Dr. Dilara Balkan, Pfizer Afrika ve Ortadoğu İnflamasyon ve İmmünoloji Kıdemli Medikal Direktörü oldu

marka Pfizer