Birleşme ve satın alma işlemlerindeki risklerin çözümü sigorta sermayesi

marka Aon Türkiye