Bayramda kartlarla 6 milyar TL harcama yaptık

marka BKM