Aon Küresel Doğal Afetler Raporu: Doğal afetler 2020’de 268 milyar dolarlık ekonomik kayba neden oldu

marka Aon Türkiye