Haberler / Tarih Vakfı Basın Bültenleri
Bültenler
Arşiv
Etkinlikler
< Geri Dön
03.03.2017

Bültene ait dosyalar

Toplumsal Tarih dergisinin 279'uncu sayısı çıktı
 
Toplumsal Tarih dergisi, Mart 2017 tarihli 279'uncu sayısında, üniversitelerde yaşanan tasfiyeleri bugünden geçmişe bakarak değerlendiriyor. Taner Timur, Füsun Üstel, Mehmet Ö. Alkan, Hülya Dinçer ve Görkem Doğan bir yuvarlak masa toplantısında son dönemde üniversitelerde gündeme gelen tasfiyeleri ve mevcut tabloyu tartışıyor; kişisel deneyimlerini paylaşıyor. Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle toplumsal cinsiyet rolleri ve ayrımcılık meselesi, Osmanlı döneminden ve I. Dünya Savaşı yıllarından örnekler eşliğinde ele alınıyor.
 
Toplumsal Tarih dergisinin Mart 2017 tarihli 279'uncu sayısının toplumsal cinsiyet konulu yazılarında Abdülmecit Mutaf, kadınlar ile erkekler arasında her dönemin meselesi olan ayrımcılığı, Osmanlı döneminde suç ve ceza etrafında inceliyor; devletin, kolluk kuvvetlerinin ve mahallelinin kadınlara nasıl önyargıyla yaklaştığına bakıyor. Hanife Ulu, I. Dünya Savaşı sırasında toplumsal rolleri dönüşen kadınların hükümetle doğrudan iletişim kurduğu telgraflardan örnekler sunuyor. Neşe Gurallar, Mualla Eyüboğlu Anhegger'in kimliğinde, yaşamını toplumsal sorumluluk bilinciyle sürdürmüş olan bir kadın mimarı tanıtıyor.
 
I. Dünya Savaşı'na ilişkin sayfalarda Sacit Kutlu ve Bilge Karbi, Viyana'dan askeri destek amacıyla Kafkasya Cephesi'ne gönderilen kayak ekibinin bölgedeki farklı faaliyetlerini anlatıyor. Cemal Can Tarımcıoğlu savaşın bir başka yüzüne, askerlerin kendi aralarında ilan ettiği ateşkes vakitlerine hatıralar ve mektuplar eşliğinde ışık tutuyor. Yüksel Özgen, İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin önemli karakteri İshak Sükûti'nin biyografisine, Arnavutluk Devlet Arşivi'nden edindiği ve ilk kez yayımlanan mektuplar aracılığıyla katkıda bulunuyor. Evren Dayar, 19. yüzyıl sonunda Antalya'da iskân edilen Girit göçmenlerinin kentte karşı karşıya kaldığı sorunları, yerliler ile göçmenler arasında yaşanan çatışmaları anlatıyor. Çağdaş Görücü, laiklik konusunda CHP içinde 1950'lerde yaşanan görüş ayrılıklarını mercek altına alıyor.
 
Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan “Gözden Kaçanlar” dizisi, Ayşe Ercan'ın Şeyh Süleyman Mescidi hakkındaki yazısıyla devam ediyor. Edhem Eldem, L'Illustration'un 20 Mart 1920 tarihli nüshasından, Kardinal Dubois'nın Galatasaray Lisesi'ni ziyaretini anlatan makaleyi aktarıyor. Emel Seyhan “Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay” ile dergiye katkıda bulunmaya devam ediyor.
 
İlgili Kişi:       
Merve Aydın
Marjinal Porter Novelli              
0212 219 29 71
mervea@marjinal.com.tr
 
www.tarihvakfi.org.tr
12 kişilik Girişim Kurulu'nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı'nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı'nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye'de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf'la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

 
 


  Share  Paylaş
Tarih Vakfı
Hakkında
12 kişilik Girişim Kurulu’nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı’nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı’nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye’de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf’la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.