Haberler / Tarih Vakfı Basın Bültenleri
Bültenler
Arşiv
Etkinlikler
< Geri Dön
29.09.2017

Bültene ait dosyalar

 
Tarih Vakfı Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları başlıyor
 
Tarih Vakfı Perşembe Konuşmaları 2017 güz dönemini 1917 Ekim Devrimi'nin 100. yılında devrim üzerine sohbetlere ayrıldı.
 
Dünyadaki ilk ve en büyük sosyalist devletin, Sovyetler Birliği'nin kurulmasını sağlayan 1917 Ekim Devrimi üzerinden 100 yıl geçti. Dünya tarihini derinden etkileyen devrimi bugün yeniden düşünmek için Tarih Vakfı Perşembe Konuşmaları'nın konusunu devrim sohbetleri olarak belirledi. Devrim Fikri Üzerine isimli kitabın yazarı akademisyen Ali Yalçın Göymen dönemin ilk buluşmasında konuşmacı olacak.
 
“Devrimi Yeniden Düşünmek” başlıklı konuşmasını yapacak olan Göymen sunumunun içeriğini şu sözlerle anlattı: “Sunuşumda devrim kavramının içeriğini yeniden – ancak strateji tartışmasına indirgemeden – belirlemeye yönelik bir dizi tartışmaya yer vereceğim. Öncelikle devrimin, bugün dünyanın içinde bulunduğu hal düşünüldüğünde, kaçınılmaz olmayan bir zorunluluk ve gerçek bir alternatif olduğu fikri tartışılacak. Devrimin, kaçınılmaz bir ereksellik ya da sihirli bir an olarak düşünmenin ötesine geçecek şekilde, ancak yine de zorunluluk vurgusu ile tanımlanıyor oluşunun temelinde yabancılaşma olgusu yer almaktadır. Yabancılaşmanın her zamankinden daha yaygın ve yoğun biçimiyle insani öznelliğini biçimlendiriyor ve küresel düzlemde mevcut bir dışarısı bırakmıyor oluşunun, devrimi zorunlu kıldığı tezi tartışmaya açılacak. Buna karşılık; insanı ekosistem içinde her iki tarafın ihtiyaçlarına göre yeniden konumlandıran, kadın ve erkekleri patriyarkal iktidar biçimlerinden ve öznellik kalıplarından azade eden, maddi, fiziksel ve zihinsel ortak zenginliklerimizi müşterekleştiren bir hareket olarak devrimin yabancılaşmanın gerçek alternatifi olduğu tartışılacak.”
 
Tarih: 5 Ekim 2017
Saat: 18:30-20:30
Yer: Sarıdemir Mah. Ragıp Gümüşpala Cad. Değirmen Sok. No:10, Eminönü, 34134 Fatih/İstanbul, (Marmara Belediyeler Birliği Binası)

 
 
Ali Yalçın Göymen Kimdir?
1981 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi SBF'de, Doktora eğitimini 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. 2011-2017 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde Araştırma Görevlisi (2013 Ekim'inden itibaren Arş. Gör. Dr.) olarak çalıştı. 2015 yılında New York Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak doktora sonrası çalışması yaptı. 686 no'lu KHK ile akademi kendisinden mahrum kaldı. Çalışmaları Modern Dönem Siyasal Düşüncesi, Tarihsel Materyalizm ve Siyasal Öznellik konularına yoğunlaşmıştır. Praksis dergisi Yayın Kurulu üyesidir. Habitus Kitap tarafından yayıma hazırlanan Devrim Fikri Üzerine isimli kitabın yazarıdır.
 
Tarih Vakfı hakkında:
12 kişilik Girişim Kurulu'nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı'nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı'nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye'de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf'la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz.
 
 
İlgili Kişi:
Merve Aydın
Marjinal Porter Novelli
0212 219 29 71
mervea@marjinal.com.tr
 

 


  Share  Paylaş
Tarih Vakfı
Hakkında
12 kişilik Girişim Kurulu’nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı’nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı’nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye’de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf’la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.