Haberler / Tarih Vakfı Basın Bültenleri
Bültenler
Arşiv
Etkinlikler
< Geri Dön
25.04.2017

Bültene ait dosyalar

Olağanüstü Akademi Konferansları'nda bu hafta: Türkiye Sendikal Hareketinin Fay Hatları ve Kırılmalar
Tarih Vakfı tarafından düzenlenen ve KHK'larla ihraç edilen akademisyenlere davet niteligi taşıyan Olağanüstü Akademi Konferansları 27 Nisan Perşembe günü, “Türkiye Sendikal Hareketinin Fay Hatları ve Kırılmalar” başlıklı sunumla devam edecek. 686 sayılı KHK ile ihraç edilen Süreyya Aygül ve M. Hakan Koçak tarafından yapılacak sunumda sendikal hareketin tarihi eleştirel ve analitik bir bakışla tartışılacak.

Olağanüstü Akademi Konferansları kapsamındaki “Türkiye Sendikal Hareketinin Fay Hatları ve Kırılmalar” başlıklı sunum, diğer coğrafyalar gibi Türkiye coğrafyasında da sendikal hareketin iktisadi, sosyal ve siyasal gelişme çizgisine paralel olarak farklı dinamiklerin etkisinde ve farklı gelenekler yaratarak ilerlediği tezi etrafında şekilleniyor. Sunum, Türkiye'nin sendikal tarihinin kökleri derine inen temel fay hatlarının olduğu ve bu fayların zaman zaman büyük kırılmalar yaşadığı varsayımıyla hareket ederek bu türden kırılma anlarının iki örneği olan 1947 sendikacılığı deneyimini ve DİSK'i ortaya çıkartan 1960'ların ortasındaki kırılmayı tartışmayı hedefliyor. Kırılma anlarını kopuşlar ve süreklilikler bağlamında ele alarak Türkiye sendikal hareketinin tarihine ilişkin eleştirel ve analitik bir bakış geliştirmenin yollarının tartışılması amaçlanıyor.
 
Süreyya Algül hakkında
1971 doğumlu Süreyya Algül, Mimar Sinan Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden 1995'te mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans öğrenimine başlayarak 1998'de, “Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Anadolu'da Demiryolları İmtiyazları ve Chester Projesi” başlıklı teziyle mezun oldu. 2001'de Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı'nda başladığı doktorasını da 2013'te “Türkiye'de Sendika-Siyaset İlişkisi: DİSK Örneği (1967-1975)” başlıklı tezini savunarak tamamladı. Söz konusu tez aynı yıl, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politikalar Merkezi tarafından verilen Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü'ne değer görüldü. 2000'den Şubat 2017'ye kadar Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim elemanı olarak görev yapan Algül, kamuoyunda “Barış Bildirisi” olarak bilinen bildiriyi imzalaması dolayısıyla 686 sayılı KHK ile görevinden ihraç edildi.
 
M. Hakan Koçak hakkında
1970 doğumlu M. Hakan Koçak, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'ndeki doktorasını “Paşabahçe Semtinde İşçi Sınıfının Oluşumu, Cam İşçi Hareketinin Gelişimi Ve Yönelimleri” başlıklı tez çalışmasıyla 2009 yılında tamamladı. Petrol-İş Sendikası'nda eğitim ve örgütlenme servislerinde görev aldı. Karadeniz'de küçük balıkçıların sosyo-ekonomik durumunu konu alan saha araştırmalarında yer aldı. Tarih Vakfı'nda sözlü tarih araştırma projelerinde çalıştı. DİSK-AR Danışma Meclisi, Türkiye Sınıf Araştırmaları Merkezi gibi oluşumlarda sınıf araştırmaları çalışmalarına destek sundu. Kocaeli Üniversitesi İİİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yaparken, "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bildiriye imza attığı gerekçesiyle 1 Eylül 2016 tarihli KHK ile üniversiteden ihraç edildi. Çalışmaları ağırlıkla emek tarihi, çalışma sosyolojisi, Türkiye işçi hareketinin sosyal yapısı ve gelişme dinamikleri gibi konularda yoğunlaşmıştır. Bu konularda çeşitli dergi ve kitaplarda makaleleri yayınlanmıştır.

 
Tarih: 27 Nisan Perşembe
Saat: 18.30
Yer: Tarih Vakfı, Ragıp Gümüşpala Caddesi No: 10, Eminönü (Marmara Belediyeler Birliği Binası)

 
 
İlgili Kişi:
Merve Aydın
Marjinal Porter Novelli              
0212 219 29 71
mervea@marjinal.com.tr
 
www.tarihvakfi.org.tr
12 kişilik Girişim Kurulu'nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı'nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı'nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile


  Share  Paylaş
Tarih Vakfı
Hakkında
12 kişilik Girişim Kurulu’nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı’nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı’nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye’de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf’la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.